Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to temat, który interesuje wielu przedsiębiorców. Dzieje się tak, ponieważ prowadząc działalność jednoosobową, widzą coraz więcej kosztów z tym związanych. Poszukują więc innych rozwiązań. A zarazem widzą, że właśnie spółka umożliwia im lepsze zarządzanie firmą, która będzie już współtworzona przez kilka innych osób, wspólników.

Jednak nie należy uważać, że taka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada tylko zalety. Oczywiście ma również i swoje wady, z którymi powinniśmy się dobrze zapoznać. Na tej podstawie łatwiej będzie nam uznać czy spółka z o. o. to dobry wybór dla nas.

Zalety spółki z o.o.:

Jakie zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • osobowość prawna – dzięki spółce uzyskujemy osobowość prawną, a to oznacza, że zdobywa zdolność prawną, zdolność sądową i zdolność do czynności prawnych. Wtedy spółka we własnym imieniu jest w stanie reprezentować działalność, zaciągać kredyt czy nawiązywać pewne kontaktów.
 • ograniczona odpowiedzialność – oznacza ona, że wszelkie zobowiązania wobec wierzycieli nie ponoszą wspólnicy swoim majątkiem i imieniem. Takie zobowiązania przechodzą na spółkę i jej majątek. W takim razie wspólnicy odpowiadają za spółkę i jej zobowiązania zgodnie z wysokością swoich udziałów. Czasami jednak można rozszerzyć majątek spółki o majątek wspólników.
 • niskie koszty założenia – wystarczy tylko wypełnić umowę spółki i zarejestrować ją w KRS. Koszt wynika przede wszystkim od wysokości kapitału zakładowego. W pierwszej kolejności ponosimy koszt za taksę notarialną czyli za wykonanie umowy spółki z o.o. w postaci aktu notarialnego. Gdy kapitał zakładowy wynosi 10 tys. zł, to koszt wynosi 320 zł + Vat. Ale należy jeszcze uwzględnić notarialne poświadczenie podpisów członków zarządu około 20 zł + Vat za każdy podpis, wypis umowy spółki 6 zł + Vat za 1 stronę aktu notarialnego. Ważny jest jeszcze podatek od czynności cywilnoprawnych czyli PCC, który aktualnie oscyluje się w granicy 0,5% kapitału zakładowego – koszt umowy spółki. Czy to wszystko? Okazuje się, że nie, ponieważ wymagany jest jeszcze wpis spółki do KRS, który wynosi 500 zł i ogłoszenie w MSiG za 100 zł. To tyle.
 • niski minimalny kapitał zakładowy – kapitał zakładowy jest podstawą samodzielnej działalności, a wymagane jest minimum 5000. Następnie wspólnicy na podstawie wpłaconej kwoty ustalają swoje udziały do takiej spółki i kapitału zakładowego. Minimalna wartość udziału wspólnika musi wynosić minimum 50 zł.
 • jednoosobowa spółka z o.o. – okazuje się, że prawo daje możliwość stworzenia spółki składającej się tylko z jednego wspólnika. Pozwala to przedsiębiorcom na zarządzanie własnym biznesem od początku do końca.
 • rejestracja online – okazuje się, że już od 2012 roku jest możliwość rejestrowania spółki z o.o. przez Internet.

Wady spółki z o.o.

Jakie wady spółki z o.o.

Poznaliśmy bogate zalety wynikające z założenia i posiadania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To jednak nie oznacza automatycznie, że nie posiada ona swoich wad. Właśnie im chcielibyśmy się teraz przyjrzeć dokładnie. Poznajmy najważniejsze wady spółki z o.o.

 • podwójne opodatkowanie spółki z o.o. – oznacza to, że spółki odpowiada za opłacenie podatku dochodowego od osób prawnych. Ale to nie wszystko, ponieważ należy również opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych za wynagrodzenie dla wspólników w postaci dywidend.
 • pełna księgowość – tutaj nie wystarcza uproszczona księgowość, lecz pełna, więc musimy już odpowiadać za prowadzenie ksiąg rachunkowych. W tym celu najlepiej jest współpracować z doświadczoną księgową czy biurem rachunkowym, który będzie mógł o wszystko zadbać.
 • coroczne sprawozdania finansowe – zarząd spółki odpowiada za wykonanie rocznych sprawozdań finansowych za dawny rok obrotowy, który składa się w sądzie rejestrowym.
 • odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki – kiedy nie ma możliwości pobrania podatków z majątku spółki, to tutaj obciążani są członkowie zarządu spółki z o.o.
 • solidarna odpowiedzialność członków zarządu – spółki za zobowiązania odpowiada swoim całym majątkiem. Ale czasami ta odpowiedzialność spada na członków zarządu, co jest zgodne z kodeksem spółek handlowych. Kiedy więc egzekucja prowadzona przez wierzyciela okazuje się mało skuteczna, to tutaj może on domagać się części bądź całości świadczenia od członków zarządu.

Co wybrać – spółkę z o.o. czy coś innego?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy jednoosobowa działalność gospodarcza?

Widzimy, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to pewne zalety, ale również i wady. Powinniśmy więc dokładnie zastanowić się nad tym, która opcja okazuje się dla nas bezpieczniejsza.

Możliwe, że musimy w tej sprawie skontaktować się z wyjątkowym prawnikiem bądź doradcą prawnym. Oni będą mogli dokładnie obliczyć, które rozwiązania okazują się dla nas najbezpieczniejsze pod względem finansowym, ale nie tylko.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ