Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Macie za sobą rozstanie małżeńskie i będzie przed Wami kwestia podziału majątku? W poniższym artykule znajdziesz informacje podstawowe na temat podziału majątku wspólnego. Odpowiemy na pytanie, czy sądowy podział majątku wspólnego jest obowiązkowy.

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Na początku warto wspomnieć, że podział majątku po rozwodzie nie jest często prostą sprawą. Do podziału majątku wspólnego po rozwodzie można doprowadzić przez sąd lub jako formę umowy.

W majątku wspólnym istnieją trzy sposoby podziału dorobku małżonków:

 • Sprzedaż każdego ze składników, a kolejno podział uzyskanej sumy (to tzw. podział cywilny);
 • Podział każdego ze składników majątku poszczególnym osobom (podział fizyczny);
 • Podział majątku po rozwodzie przez przyznanie na własność danych składników (np. mieszkania; samochodu) oraz spłacenie drugiego z małżonków.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Wspólność majątkowa, czyli wspólność ustawowa obejmuje te wszystkie przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków, albo jako osiągnięty przez jednego z nich (majątek wspólny). Istnieją przedmioty majątkowe, które nie są zaliczane do wspólnoty ustawowej i są majątkiem osobistym każdego z małżonków. Od powyższej zasady występuje jednak wiele wyjątków. Jednym z przykładów jest sytuacja, w której wspólność majątkowa nie powstanie, jeżeli przyszli małżonkowie w umowie majątkowej przed zawarciem małżeństwa przyjęli tzw. rozdzielność majątkową albo jeden z małżonków był ubezwłasnowolniony.

Patrząc na ustawę, majątkiem wspólnym określa się zwłaszcza takie elementy jak:

 • wynagrodzenia za pracę oraz dochody z innych działalności zarobkowych każdego z małżonków,
 • dochody będące majątkiem wspólnym oraz te z majątku osobistego każdego z małżonków,
 • środki, które małżeństwo gromadziło na rachunku otwartym lub te obejmujące fundusz emerytalny dla każdego z małżonków,
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie ZUS.

W majątku wspólnym mogą znajdować się nie tylko samochody czy nieruchomości, ale też np.

 • gospodarstwa rolne,
 • przedsiębiorstwa/ firmy,
 • ogół praw i obowiązków w spółce osobowej,
 • udziały czy akcje w spółkach kapitałowych,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy prawa wynikające z umowy najmu.

Jak widać zakres jest szeroki i często nieoczywisty.

Kiedy może nastąpić podział majątku wspólnego?

Pewnie część osób zastanawia się, kiedy dokonać podziału majątku wspólnego. Odpowiadamy poniżej na to pytanie. Można wyróżnić dwa sposoby podziału majątku wspólnego.

Zdecydowanie najczęstszym przypadkiem jest podzielenie majątku po rozwodzie. W przypadku wyroku rozwodowego wspólność majątkowa małżeńska kończy się, gdy uprawomocni się wyrok, a nie w momencie jego wydania. Wyrok, który został wydany przez sąd pierwszej instancji może zostać zaskarżony, również jako przypadek wyroku rozwodowego. Każda osoba z małżeństwa, od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, może złożyć do sądu wniosek, aby podzielić majątek. Małżonkowie mogą także, zaczynając od tej daty, rozdzielić majątek dogadując się i spisać umowę.

Niektóre przypadki pozwalają podzielić majątek wcześniej, czyli przed rozwodem. Dzieje się to zanim zostanie zawarta umowa, która ustanawia rozdzielność majątkową w małżeństwie. Umowa, aby była ważna musi być w formie aktu notarialnego i w tym przypadku jest skuteczna z chwilą jej zawarcia.

Małżeńska wspólność majątkowa ustaje w przypadkach tj.:

 • małżonkowie zawrą umowę o rozdzielność majątkową
 • sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej
 • jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione
 • w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość
 • sąd orzeknie separację pomiędzy małżonkami

Co ważne podział majątku po rozwodzie nie jest koniecznością w przypadku, gdy w trakcie trwania małżeństwa obowiązuje rozdzielność majątkową. W przypadku, gdy małżeństwo miało majątek wspólny, nie ma konieczności przeprowadzania podziału przed sądem. Można to zrobić polubownie przyjmując formę umowy, o ile jesteście zgodni w tej kwestii.

Podsumowanie na temat kwestii podziału majątku

Wspólność majątku powstaje na mocy prawa, kiedy dochodzi do zawarcia małżeństwa. W polskim prawie przyjmuje się, że majątkiem wspólnym małżonków są przedmioty majątkowe, które nabywa się w momencie wstępowania w związek małżeński przez obojga małżonków, albo przez jednego z nich. Rozwiązanie małżeństwa to moment ustania wspólności majątkowej – wspólność o charakterze łącznym staje się wspólnością ułamkową. Uznaje się, że każdy z byłych małżonków posiada równy połowiczny udział. Nie powinno być problemu jak nierówny podział majątku. Podział majątku wspólnego po rozwodzie może być przeprowadzony na dwa sposoby. Pierwszym jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, drugim jest uzyskanie prawomocnego postanowienia danego dla sprawy sądu, jeżeli chodzi o podział majątku wspólnego. Podział majątku w trakcie rozwodu może zadziałać się w każdej sytuacji, wymagane jest jedynie złożenie odpowiedniego wniosku przed sądem.

Czy myślicie, że w sprawie podziału majątku wspólnego sprawy są szybko rozwiązywane?

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij