Rozwód stanowi prawne rozwiązanie związku małżeńskiego. Postępowanie rozwodowe prowadzone jest przez adwokatów prawa rodzinnego i obejmuje wiele kwestii, od podziału majątku po opiekę nad dzieckiem. Ważne jest, aby zatrudnić prawnika, który jest kompetentny nie tylko merytorycznie, ale również takiego, z którym klient ma możliwość czuć się komfortowo na poziomie osobistym. Rozwód jest intensywnym procesem emocjonalnym. Z jakimi trudnościami można się spotkać podczas postępowania rozwodowego?

Najprostszy przypadek rozwodu stanowi proces, w wyniku którego dwie strony zgodnie rozwiązują swój stosunek prawny i finansowy. Rzeczywistość niestety nie wygląda tak kolorowo i każdy proces przebiega inaczej. Adwokat Filip Błoński z Kancelarii BGB w Łodzi pomógł w stworzeniu listy najczęściej spotykanych problemów, z którymi ma do czynienia podczas prowadzenia spraw rozwodowych.

Ustalenie winy rozkładu małżeństwa

Całkowity rozkład pożycia małżeńskiego następuje w momencie ustania więzi fizycznych oraz psychicznych. Sytuacja ta może wynikać z działania zarówno jednego jak i obojga małżonków. W przypadku wydania orzeczenia rozwiązującego związek, sąd orzeka kto ponosi winę za rozkład pożycia. Sąd może również zaniechać orzekania o winie w sytuacji, gdy oboje małżonków zgadza się z takim postanowieniem. Najczęstszymi przyczynami orzeczenia winy są:

  • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków,
  • zdrada (zarówno fizyczna jak i psychiczna),
  • brak wzajemnego wsparcia,
  • agresja (również psychiczna),
  • odmowa współżycia bez uzasadnionej przyczyny,
  • niewłaściwe zarządzanie majątkiem wspólnym (np. hazard).

Podział majątku

Majątek wspólny w przypadku osób nieposiadających podpisanej intercyzy tworzy całkowity dorobek uzyskany w trakcie trwania małżeństwa. W momencie podjęcia decyzji dotyczącej rozwodu, oboje małżonków ma prawo ubiegać się o sprawiedliwy podział majątku wspólnego. W przypadku zgodności co do wielkości podziału, wystarczy sporządzić odpowiedni dokument notarialny. Gdy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, konieczna jest sprawa w sądzie.

Alimenty między małżonkami

Alimenty to comiesięczna wpłata dokonywana przez jednego z małżonków drugiemu, zgodnie z umową ugodową lub nakazem sądowym. Zobowiązanie ma na celu wyrównanie poziomu życia małżonka niewinnego, nawet jeśli rozwód nie pociągnął za sobą istotnego pogorszenia jego sytuacji materialnej. W przypadku wyroku sądu bez orzekania o winie, oboje małżonków może ubiegać się o ustanowienie nakazu alimentacyjnego, szczególnie w przypadku gdy jeden z nich nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb (niedostatek).

Władza rodzicielska

Sprawa rozwodowa to ciężkie przeżycie nie tylko dla małżonków, ale również dla ich dzieci. Sąd może zadecydować o powierzeniu władzy rodzicielskiej:

  • obojgu rodzicom,
  • jednemu z rodziców oraz ograniczeniu lub odebraniu władzy rodzicielskiej drugiemu,
  • żadnemu z rodziców (ograniczenie lub odebranie władzy).

Determinantem decyzji jest przede wszystkim więź dziecka z danym rodzicem oraz warunki wychowawcze (pieniężne oraz mieszkaniowe). Sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ