Kurator – kiedy sąd może przydzielić go rodzinie?

Niestety wciąż wiele rodzin w Polsce jest dysfunkcyjnych, co niejednokrotnie przekłada się na problemy z prawem. Już młodzi ludzie, a nawet dzieci popełniają wykroczenia i przestępstwa, dlatego sąd w trosce o ich moralność, a także w walce, aby nie doszło do skrajnej demoralizacji powinien wdrożyć odpowiednie środki. Jeżeli dojedzie do postępowania karnego wobec nieletnich, to jedną z możliwych kar, o działaniu prewencyjnym, jest wprowadzenie kurateli.

Kurator – w trosce o interesy wszystkich obywateli

Dzieci uczą się zachowań społecznych w domu. Niestety nie zawsze rodzice dają im dobry przykład. Pewne zachowania takie jak nadużywanie alkoholu przez rodziców, mogą powodować demoralizację młodzieży. Szczególnie, gdy rodzice są niewydolni rodzicielsko może dochodzić do problemów z osobami młodocianymi, czego konsekwencją są przestępstwa popełniane przez małoletnich. Sprawy karne nieletnich są dużym problemem dlatego konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego organu, który ma za zadanie reprezentować osobę małoletnią. Takim organem jest kurator. Warto tutaj dowiedzieć się, kto może przydzielić kuratora rodzinie. Na samym początku warto wiedzieć, że kuratelę ustala sąd, bądź też upoważniony do tego organ administracyjny. Kurator powoływany jest zawsze z urzędu i jego nadzór ma charakter przejściowy.

Kurator dla rodziny – kiedy przysługuje?

Niestety często w rodzinach patologicznych, gdzie rodzice nadużywają alkoholu czy środków odurzających dzieci popadają w konflikt z prawem. W sprawach karnych nieletnich sąd takiej rodzinie, w której rodzice nienależycie wykonują swoje obowiązki rodzicielskie może przydzielić kuratora. Dzięki temu dziecko nie trafi np. do poprawczaka. Zadaniem kuratora jest wpłynięcie nie tylko na małoletniego, ale również na całą rodzinę. Zatem zapobieganie demoralizacji nieletnich wydaje się być kluczowe. Aby zapobiec zbyt pochopnemu umieszczeniu dziecka np. w pieczy zastępczej, konieczna jest współpraca kuratora, sądu oraz asystenta rodziny. Sąd rodzinny może ingerować w środowisko rodziny. Może być to postać interwencyjna. Tutaj istotne jest zabezpieczenie dzieci, czyli ochrona ich zdrowia i życia. Również w przypadku małoletniego, który popełnił przestępstwo można zastosować postać interwencyjną, szczególnie gdy rodzice nie interesują się problemami dziecka, a wręcz stanowią dla niego zagrożenie. Sąd rodzinny może także wszcząć postępowanie opiekuńcze również w sytuacji, gdy dziecko popełniło przestępstwo. Postępowanie karne wobec nieletnich często ma związek z popełnieniem czynu zabronionego. Dochodzi do tego szczególnie gdy rodzice nie interesują się dzieckiem, czy też bagatelizują jego problemy. Aby zapobiegać takim sytuacjom konieczne jest wszczęcie postępowania opiekuńczego. Tutaj kurator będzie sprawdzał sytuację rodzinną. Jego zadanie będzie polegało również na przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Zatem rodzice niewydolni wychowawczo muszą podjąć współpracę zarówno z kuratorem, jak i asystentem rodziny w celu poprawy bytu małoletnich. Jeżeli nie dostosują się do nakazów mogą stracić prawa rodzicielskie, a ich dzieci zostaną umieszczone w pieczy zastępczej.

Kurator rodzinny – by pomagać rodzinom

Sprawy karne nieletnich mają ścisły związek z sytuacją rodzinną oskarżonego małoletniego. Często przyczynia się do tego trudna sytuacja materialna rodziny, ale również nałogi rodziców, przemoc. Dziecko, które jest nierozumiane może wpaść w nieodpowiednie towarzystwo. Zatem istotne znaczenie ma wprowadzenie działań prewencyjnych. Przydzielenie kuratora rodzinie ma zapobiegać demoralizacji nieletnich, a także ma za zadanie pomóc rodzicom w wychowaniu dzieci. Kurator może złożyć wniosek do sądu o przymusowy odwyk dla rodziców. Często składa również wniosek o odebranie małoletnich ze względu na trudne warunki. Ważne jest, aby rodzina współpracowała z tym przedstawicielem organu sądowego.

Sprawy karne nieletnich – konsekwencje dla rodziców

Niestety sytuacja rodzinna w dużej mierze przyczynia się do tego, że małoletni popełniają przestępstwa. Warto tutaj pamiętać, że to na rodzicach spoczywa obowiązek wychowania dziecka. Jeżeli nie wywiązują się ze swojej roli, to sąd może nałożyć na całą rodzinę kuratora. Sąd ma prawo na takich rodziców nałożyć karę finansową bądź też odebrać im częściowo lub całkowicie prawa rodzicielskie.

Dysfunkcyjni rodzice, którzy nie chcą stracić dzieci powinni podjąć współpracę z kuratorem rodzinnym. Dzięki temu może on wdrożyć rozwiązania, które poprawią sytuację rodziny.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij