Rozliczenia PIT – zasady ogólne i terminarz rozliczeń

Każda osoba, która w poprzednim roku kalendarzowym uzyskała jakiekolwiek przychody podlegające opodatkowaniu jest zobowiązana do złożenia w Urzędzie Skarbowym dokumentu PIT. W tym przypadku nie ma znaczenia kwota dochodu, a jedynie fakt jego uzyskania.

Nawet osoba, która zarobiła mniej niż wynosi kwota wolna od podatku nie jest zwolniona z obowiązku rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.

Natomiast w sytuacji gdy podatnik uzyskiwał zarówno dochody opodatkowane, jak i wolne od podatku, w rocznej deklaracji PIT musi on wykazać jedynie przychody podlegające opodatkowaniu, przy jednoczesnym pominięciu zarobku zwolnionego z podatku.

Polskie prawo i przepisy zawarte w kodeksie karno – skarbowym przewidują jedynie dwie sytuacje umożliwiające zwolnienie z obowiązku składania deklaracji PIT – gdy osoba nie zarobiła w poprzednim roku ani złotówki lub wszystkie osiągane dochody nie podlegały opodatkowaniu. Każdy inny przypadek wymaga złożenia odpowiedniej dokumentacji.

Terminarz rozliczeń

Coroczne terminy składania deklaracji PIT ulegają niewielkim zmianom, co jest związane z układem kalendarza i datami dni wolnych od pracy. W roku 2017 terminarz rozliczeń z Urzędem Skarbowym przedstawia się w sposób następujący:
– do 28 lutego pracownik powinien otrzymać od pracodawcy PIT – 11, w którym są zawarte informacje o uzyskanych dochodach, zaliczkach pobranych na podatek dochodowy i składkach odprowadzonych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (w przypadku wykonywania pracy na rzecz kilku pracodawców, podatnik powinien otrzymać oddzielny dokument od każdego z nich),
– do 1 maja należy złożyć odpowiedni PIT (36, 36L, 37, 38, 39) do właściwego Urzędu Skarbowego.

Termin końcowy upływa o godzinie 23.59, a faktycznym czasem rozliczenia PIT-u jest termin jego nadania, a nie otrzymania przez Urząd Skarbowy (ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku wysyłki dokumentu za pośrednictwem poczty).

Sposoby składania deklaracji PIT

Najprostszym sposobem na złożenie deklaracji PIT jest samodzielne udanie się do Urzędu Skarbowego i pozostawienie dokumentu w odpowiednim okienku podawczym. Ten sposób gwarantuje szybkie i bezproblemowe dotarcie deklaracji do właściwego urzędu. Jednak nie jest to metoda obowiązująca, a podatnik dysponuje szeregiem innych możliwości, które pozwalają mu na dokonanie obowiązkowego rozliczenia rocznego. Do najpopularniejszych metod wysyłania deklaracji PIT należy zaliczyć:
– wysyłanie dokumentu w formie elektronicznej (co wiąże się z otrzymaniem urzędowego potwierdzenia odbioru),
– nadanie deklaracji w placówce pocztowej,
– przekazanie dokumentu osobie trzeciej, która w imieniu podatnika zostawi deklarację w okienku podawczym urzędu.

Coraz większą popularnością cieszy się składanie PIT-u za pomocą Internetu. Jest to forma wygodna i szybka, a jej dodatkową zaletą jest fakt, iż nie wymaga posiadania e-podpisu.

Weryfikacja podatnika odbywa się za pomocą kilku podstawowych danych – w tym kwoty przychodu z poprzedniego rozliczenia. Warto podkreślić tu fakt, iż jest to forma niezwykle bezpieczna – każdy podatnik otrzymuje potwierdzenie, iż jego elektroniczna przesyłka dotarła do adresata.

Konsekwencje braku złożenia deklaracji podatkowej

Złożenie deklaracji podatkowej w wymienionym wyżej terminie jest obowiązkowe. Brak dopełnienia tego obowiązku lub złożenie PIT-u po wyznaczonym terminie może wiązać się z poniesieniem określonych konsekwencji. W tym przypadku kara finansowa jest uzależniona od wysokości niezapłaconego podatku.

Konsekwencji finansowych można jednak uniknąć. Podstawowym warunkiem jest złożenie deklaracji w jak najszybszym terminie (bez czekania na upomnienie ze strony Urzędu Skarbowego) i wyrażenie tak zwanego czynnego żalu, czyli powiadomienie urzędu o popełnieniu czynu zabronionego.

Złożenie deklaracji PIT to podstawowy obowiązek każdego podatnika względem Urzędu Skarbowego. Termin złożenia odpowiednich dokumentów jest dosyć długi, więc nikt nie powinien mieć problemów z terminowym wypełnieniem tego obowiązku.

Samo wypełnienie deklaracji może nastręczać pewnych problemów – dlatego w razie wątpliwości można zasięgnąć porady w urzędzie lub zlecić przygotowanie deklaracji wykwalifikowanemu specjaliście.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij