Nieumyślne popełnienie przestępstwa – z jakimi konsekwencjami trzeba się liczyć?

W zależności od popełnionego czynu zabronionego czy to związanego z naruszeniem przepisów o ruchu drogowym, czy narażenie innej osoby na utratę zdrowia lub życia, bądź sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, morskim czy powietrznym mogą być zasądzone różne wysokości kary pozbawienia wolności. Przesłanką łagodzącą może być nieumyślne popełnienie przestępstwa, wtedy można w pewnych okolicznościach liczyć na mniej surowy wymiar kary. W przypadku oskarżenia o nieumyślne popełnienie przestępstwa należy zgłosić się do adwokata od spraw cywilnych i karnych. Oczywiście można skorzystać z pomocy obrońcy z urzędu, po złożeniu stosownego wniosku do sądu właściwego dla danej sprawy. Są również sytuacje w których obrońca z urzędu jest przyznawany obligatoryjnie, np. w sprawach najcięższego kalibru, czyli oskarżenia o popełnienie zbrodni.

Nieumyślne popełnienie przestępstwa – przesłanki, które muszą zajść aby je stwierdzić

Oskarżeniem w sprawach cywilnych i karnych jest kierowane przez prokuratora lub pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci również przez prokuratora lub najbliższych członków rodziny. Akt oskarżenia o nieumyślne spowodowanie przestępstwa musi być poparty dwoma przesłankami. Pierwszą z nich jest brak zamiaru sprawcy do popełnienia czynu zabronionego. Natomiast drugą stanowi popełnienie czynu zabronionego na skutek naruszenia reguł ostrożności, przy czym muszą zajść obydwie te przesłanki. Dokładnie wyjaśnić, kiedy można mówić o nieumyślnym popełnieniu przestępstwa może wyjaśnić adwokat z kancelarii adwokackiej. Białystok jest miastem, w którym prowadzonych jest wiele spraw o nieumyślne przestępstwa i z pewnością można tu znaleźć odpowiedniego fachowca w zakresie nie tylko spraw cywilnych i karnych, ale również prawa gospodarczego, budowlanego, autorskiego, podatkowego czy prawa pracy, których m.in. mogą dotyczyć takie sprawy.

Nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku wypadku drogowego

Bardzo wiele spraw dotyczy naruszenia prawa o ruchu drogowym i konsekwencji z tym związanych, w sytuacji narażenia innego uczestnika ruchu bezpośrednio na możliwość utraty zdrowia lub życia, a także spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Na drodze zawsze obowiązuje zasada tzw. ograniczonego zaufania, a łamanie przepisów prawa, tj. jazda w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, których konsekwencją może być spowodowanie wypadku i poważnego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, bądź poniesienie przez poszkodowanego śmierci na miejscu może podlegać maksymalnemu wymiarowi kary od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Dodatkową karą może być czasowy lub dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wypadek drogowy zawsze uznawany jest za nieumyślne popełnienie przestępstwa, a okoliczności mogą łagodzić lub zaostrzać wymiar kary. Kara zasądzona za wypadek drogowy w wyniku, którego ktoś z pasażerów naszego lub innego pojazdu poniósł śmierć może wynieść od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Przy czym w przypadku lekkich uszkodzeń ciała, a także jazdy pod wpływem alkoholu, ale nie w stanie nietrzeźwości, zdarzenie drogowe może być zakwalifikowane jako wykroczenie, o czym przypomina adwokat od spraw cywilnych i karnych.

Nieumyślne czyny zabronione i ich kwalifikacje

Zasadniczo można mieć do czynienia z kwalifikacją czynów zabronionych jako umyślno-umyślnych, nieumyślno-umyślnych lub umyślno-nieumyślnych. Zasadniczo w przepisach Kodeksu Karnego znajduje się zapis, który mówi o tym, że sprawca zawsze ponosi surowszą karę, jeśli następstwo czynu zabronionego przewidywał lub mógł przewidzieć. Może to dotyczyć np. kwalifikacji pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Również tego typu sprawami zajmuje się kancelaria adwokacka w Białymstoku. W takim przypadku zasądzona kara pozbawienia wolności może wynieść od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W sytuacji gdy skutkiem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu sprawca podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Z kolei ten, kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia podlega karze do 3 lat więzienia.

Sprowadzenie zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób

Sytuacje takie jak zaprószenie ognia i spowodowanie pożaru, czy też zawalenia się budowli wskutek zaniedbań czy zaniechań, czy też sprowadzenie zdarzenia eksplozji materiałów łatwopalnych podlega każe od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Może to dotyczyć inwestorów budowlanych, kierowników budowy, czy też pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, którzy nie dopełnili swoich obowiązków w zakresie przepisów BHP. W przypadku, gdy sprawca działał nieumyślnie może podlegać każe od 3 miesięcy do 5 lat, a jeśli w wyniku zdarzenia ktoś poniósł śmierć lub wiele osób poniosło ciężki uszczerbek na zdrowiu, grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Popełnienie nieumyślnego przestępstwa nie zwalnia z poniesienia kary, może ją jedynie w zależności od okoliczności bardziej lub mniej złagodzić. Niewątpliwie zdarzają się różne sytuacje losowe na które ma się bardziej lub mniej ograniczony wpływ. W każdej sprawie warto zgłosić się do adwokata od spraw karnych z Białegostoku, który może reprezentować oskarżonego na każdym etapie postępowania.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij