Kto ponosi koszty sądowe przy podziale majątku?

Sprawa o podział majątku toczy się pomiędzy wnioskodawcą, a uczestnikiem. Zalicza się ją do spraw z obszaru postępowania nieprocesowego, co ma kluczowe znaczenie dla podziału kosztów sądowych. Adwokat Zbigniew Chojaczyk wyjaśnia, na jakie koszty muszą przygotować się strony biorące udział w postępowaniu, a także kto pokrywa poszczególne opłaty.

Co obejmują koszty sądowe?

Podstawowym kosztem sprawy o podział majątku jest opłata sądowa za wniosek. Jej standardowa wysokość to 1000 zł, jednak gdy strony składają wniosek zgodny tj. z porozumieniem co do składu majątku i sposobu podziału, wówczas zmniejsza się ona do 300 zł. Oprócz tego trzeba liczyć się z kosztami wydania opinii przez biegłych, którzy wyceniają wspólny majątek. Rzeczoznawcy, geodeci i biegli ds. budownictwa zajmują się wyceną posiadanych ruchomości i nieruchomości, a koszt pracy jednego z nich wynosi ok. 2 tys. zł. Podczas trwania sprawy Sąd może nałożyć na strony obowiązek zapłaty kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnej korespondencji, w tym m.in. zaświadczeń z banku. W takim wypadku wysokość kwot do zapłaty zwiększa się o kolejne kilkadziesiąt złotych. Wynagrodzenie adwokata pokrywa każda ze stron na bazie indywidualnej umowy zawartej z radcą.

Opłaty ponoszone przez obie strony postępowania

Jak wyjaśnia Zbigniew Chojaczyk, koszty sądowe związane z podziałem majątku obciążają zarówno wnioskodawcę, jak i uczestnika. Obie strony w równym zakresie zobowiązane są do pokrycia opłat pojawiających się w czasie trwania postępowania. Koszt wniesienia wniosku w pierwszej kolejności pokrywany jest przez wnioskującego, jednak uczestnik musi zwrócić połowę tej kwoty po zakończeniu sprawy. Podobnie wygląda kwestia zapłaty za opinię biegłych, która dokonywana jest z zaliczek wnoszonych przez strony po zobowiązaniu do tego przez Sąd. Jednocześnie strony, które nie są w stanie pokryć opłat związanych z podziałem majątku, mają możliwość wnioskowania o zwolnienie z zapłaty kosztów sądowych. Wniosek powinien zawierać informację o sytuacji finansowej danej osoby, wraz z oświadczeniem, iż zapłata kosztów sądowych za podział majątku spowoduje uszczerbek dla koniecznego utrzymania rodziny. W takim wypadku Sąd może zdecydować o zwolnieniu wnioskodawcy z obowiązku zapłaty kosztów sądowych.

Adwokat specjalizujący się w podziale majątku: https://adwokat-chojaczyk.pl/oferta/sprawy-rodzinne/podzial-majatku

Kosztów podziału majątku można uniknąć

Uniknięcie kosztów podziału majątku jest możliwe na drodze wprowadzenia ustroju rozdzielności majątkowej. Decydują się na niego pary jeszcze w trakcie trwania małżeństwa, stanowiąc odrębność majątkową i powodując, że w przyszłości nie będzie konieczny podział majątku przez Sąd. Sprawę ułatwia podpisanie intercyzy, która ma charakter aktu notarialnego. Wówczas ustanie małżeństwa spowoduje, że wspólnie zgromadzony majątek zostanie podzielony według zasad ustalonych w dokumencie. Co równie ważne, małżonkowie mogą dokonać jego podziału przed sądem albo w trakcie czynności prowadzonych przez notariusza.

Koszty sądowe przy podziale majątku obejmują opłatę za wniesienie wniosku, wynagrodzenie biegłych, czy pozyskanie dodatkowych dokumentów. Co do zasady kwoty te pokrywane są po równo przez każdą ze stron. Wnioskodawca i Uczestnik mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat sądowych po odpowiednim przedstawieniu swojej sytuacji finansowej.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij