Kto ma dostęp do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych i w jakim zakresie

Każdy może przeglądać treść księgi wieczystej w internecie w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości. Elektroniczne Księgi Wieczyste to rejestr powszechnie dostępny. Do zapoznania się z treścią księgi wieczystej potrzebny jest jedynie jej numer. W systemie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych nie da się odnaleźć treści księgi po kryterium innym niż numer księgi.

Każdy zainteresowany może zapoznać się z treścią jednego z czterech działów ksiąg wieczystych, które zawierają informacje o nieruchomości, dane właściciela nieruchomości oraz informacje dotyczące praw osobistych i roszczeń związanych z nieruchomością oraz hipotek. Zakres informacji dostępnych na stronie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych obejmuje treść aktualną księgi wieczystej, jak i treść zupełną, czyli uwzględniającą również wpisy już wykreślone (archiwalne). Przeglądanie treści księgi wieczystej w ten sposób jest bezpłatne.

Niezależnie od wyżej opisanego, powszechnego dostępu do systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, pewne podmioty wskazane w przepisach (np. komornicy sądowi, notariusze) mogą przeglądać księgi wieczyste w sposób bardziej zaawansowany. Mogą one wystąpić do Ministra Sprawiedliwości o zgodę na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Co do zasady oznacza to, że pewne jednostki są w stanie wyszukiwać w systemie księgi wieczyste po innym kryterium niż numer księgi, a także przeglądać ich treść.

Podmioty, które mogą w ten sposób wyszukiwać księgi wieczyste w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych to: sądy; prokuratura; minister właściwy do spraw wewnętrznych; organy celne; administracyjne organy egzekucyjne; organy podatkowe; komornicy sądowi; Inspektor Nadzoru Wewnętrznego; Policja; Najwyższa Izba Kontroli; Straż Graniczna; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Agencja Wywiadu; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Służba Kontrwywiadu Wojskowego; Służba Wywiadu Wojskowego; Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej; notariusze; Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; Generalny Inspektor Informacji Finansowej; Żandarmeria Wojskowa; Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich; organy Krajowej Administracji Skarbowej; Krajowy Zasób Nieruchomości.

Uprawnione podmioty uzyskują numery ksiąg wieczystych odnalezione po wprowadzeniu określonego kryterium wyszukiwania, tj.: oznaczenie nieruchomości, lokalu lub domu jednorodzinnego; oznaczenie podmiotu wpisanego do działu II księgi wieczystej, a więc właściciela nieruchomości; numer dziennika księgi wieczystej; elementy numeru księgi wieczystej, zawierające co najmniej czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona, oraz numer w repertorium ksiąg wieczystych. Nie jest możliwe wyszukanie księgi wieczystej według innego kryterium.

Dodatkowo Państwowa Ewidencja Gruntów pod nadzorem starosty, może bezpłatnie pozyskiwać dane o nieruchomości oraz dane o właścicielu bądź właścicielach nieruchomości, bez prawa udostępniania ich osobom trzecim.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij