Czym jest upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to instytucja wprowadzona przez polskie ustawodawstwo w celu stworzenia szansy na oddłużenie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a znalazły się w złej sytuacji finansowej. Sprawdź, kto i w jakiej sytuacji może skorzystać z tego rozwiązania.

Upadłość konsumencka – kto może złożyć wniosek?

Podstawowym warunkiem złożenia wniosku o upadłość konsumencką jest posiadanie statusu osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Tę i inne kwestie dotyczące upadłości konsumenckiej reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku „Prawo upadłościowe”. Złożenie wniosku jest możliwe także w przypadku, kiedy dana osoba prowadziła działalność gospodarczą w przeszłości, ale nie prowadzi jej w dniu składania wniosku. Przepis nie obejmuje sytuacji, kiedy działalność gospodarcza została jedynie zawieszona. Jeśli upadłość chce ogłosić osoba pozostająca w związku małżeńskim, która posiada z małżonkiem wspólne zobowiązania, wówczas każde z małżonków powinno złożyć osobny wniosek.

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Wymaganą przesłanką do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest stan niewypłacalności. Ustawa o prawie upadłościowym nie definiuje pojęcia niewypłacalności konsumenckiej. W praktyce niewypłacalność oznacza, że zadłużenie konsumenta rośnie wraz z upływem czasu, niezależnie od działań, które podejmuje, żeby spłacić wierzycieli. Prawo upadłościowe za utratę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań uznaje opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych, które przekracza okres trzech miesięcy. Konsument może wystąpić o ogłoszenie upadłości, nawet kiedy nie posiada majątku oraz w przypadku posiadania wyłącznie jednego wierzyciela.

Jak wygląda postępowanie w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na dedykowanym formularzu, którego wzór można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Sądem, który zajmuje się rozpatrywaniem spraw z zakresu prawa upadłościowego, jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu konsumenta składającego wniosek. Opłata sądowa wynosi 30 zł, przy czym wnioskodawca może zostać z niej zwolniony, jeśli pokrycie kosztów sądowych wiązałoby się z uszczerbkiem dla utrzymania samego wnioskodawcy, a także dla jego rodziny. Jeśli przesłanki zostaną spełnione, sąd ogłasza upadłość konsumencką i wyznacza syndyka, który od tego momentu dysponuje majątkiem wnioskodawcy. Dłużnik musi wskazać i wydać majątek syndykowi, a ten ustala plan spłaty wierzycieli. Okres spłaty długów nie może przekroczyć 84 miesięcy. Jeśli poszukujesz prawnika oferującego pomoc w zakresie upadłości konsumenckiej w Gdańsku, wybierz specjalistę, który posiada doświadczenie w prowadzeniu rozpraw z obszaru prawa upadłościowego.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości wiąże się z przejęciem majątku, który staje się masą upadłościową zarządzaną przez wyznaczonego syndyka. Skutkiem postępowania jest także wstrzymanie prowadzonych przeciwko dłużnikowi postępowań egzekucyjnych oraz sądowych. Ponadto po ogłoszeniu upadłości wszystkie zobowiązania dłużnika stają się wymagalne. Sprawa z zakresu upadłości konsumenckiej w Gdańsku powinna zostać poprowadzona przez wprawionego specjalistę, który zajmował się dotychczas podobnymi rozprawami. Aby usprawnić i przyspieszyć postępowania upadłościowe, w marcu 2020 roku zostały wprowadzone zmiany w przepisach ustawy „Prawo upadłościowe”.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij