Czym jest przetarg?

Czym jest przetarg?

Polskie prawo dopuszcza możliwość wyboru podmiotu, mającego za zadanie realizację konkretnej inwestycji. Taka forma decydowania o wyborze konkretnego wykonawcy nosi nazwę przetargu.

Kto może być oferentem i ogłaszającym?

W myśl polskiego prawa, oferentem i ogłaszającym w przetargu mogą być dowolne podmioty. Co prawda nazwa przetarg kojarzy się nam raczej z zamówieniami publicznymi, aczkolwiek nie oznacza to, że za organizowaniem przetargu stoją wyłącznie podmioty publiczne. Ciekawostką jest fakt, że kwestie prawne dotyczące realizacji przetargów definiuje Kodeks Cywilny, który przecież nie definiuje regulacji wyłącznie pomiędzy podmiotami publicznymi.

Przetargi – podstawowe rodzaje

Przetargi dzielimy głównie na dwa rodzaje, biorąc pod uwagę grupę docelową wybieraną przez podmiot organizujący przetarg:

1. Przetargi ograniczone – organizuje siÄ™ je wyÅ‚Ä…cznie w odniesieniu do konkretnej grupy podmiotów. W przypadku przetargów ograniczonych o charakterze publicznym, oferent musi przejść przez dwa etapy przetargu. W pierwszym musi starać siÄ™ o doÅ‚Ä…czenie do grupy docelowej. W drugim – stara siÄ™ on zostać wybranym do realizacji konkretnego zlecenia.

2. Przetargi nieograniczone – jak Å‚atwo siÄ™ domyÅ›lić, chodzi o przetargi skierowane do nieograniczonej grupy oferentów. Jest to postÄ™powanie jednoetapowe. ZgÅ‚aszajÄ…cy siÄ™ oferenci (którzy speÅ‚niÄ… wszystkie wymogi stawiane przez OgÅ‚aszajÄ…cego), majÄ… prawo skÅ‚adania ofert. SpoÅ›ród nich wybiera siÄ™ podmiot, który bÄ™dzie odpowiedzialny za realizacjÄ™ danego zamówienia przetargowego.

Z punktu widzenia oferenta, znacznie lepszym rozwiÄ…zaniem sÄ… przetargi przeprowadzane w trybie nieograniczonym. Dlaczego? Ponieważ z góry ustalajÄ… one grupÄ™ docelowÄ… i tym samym – minimalizujÄ… ryzyko wyÅ‚onienia podmiotu, który nie ma zbyt dużego doÅ›wiadczenia w realizacji okreÅ›lonych zleceÅ„. W trybie tym dochodzi do swoistej “podwójnej weryfikacji” podmiotu starajÄ…cego siÄ™ o wejÅ›cie do przetargu, przez co oferent wie, na co z punktu widzenia potencjalnego wykonawcy może liczyć.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij