Potrącenie wynagrodzenia przez pracodawcę czy możliwe?

Oczywiście pracownik wykonuje powierzone mu obowiązki w zamian za wynagrodzenie, które wypłacane jest przez pracodawcę. W ten sposób pracownik oprócz pełnej kwoty wynagrodzenia dostaje różne przywileje jak limit połączeń ze służbowego telefonu. W wielu przypadkach pracownicy nie liczą się z limitem nałożonym przez pracodawcę i bardzo często przekraczają dozwoloną kwotę.

Należy jednak pamiętać, że ogólne wynagrodzenie jest szczególnie chronione, nie oznacza to jednak pełnej samowolki, ponieważ pracownik może zostać obciążony, za przekroczenie limitu połączeń, jaki mu przysługiwał. Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie może obciążyć automatycznie swojego pracownika.

Podpis na oświadczeniu

W tym wypadku wymagana jest zgoda pracownika na potrącenie wynagrodzenia z powodu przekroczenia limitu. Pracodawca nie może zrobić tego sam, bez wiedzy pracownika, ponieważ automatycznie łamie wtedy prawo. Wszystkie należności za pracę, mogą, uleć potrąceniu, ale to pracownik musi wyrazić na to zgodę. Warto jednak zauważyć, że artykuł 87 paragrafu 1 i 7 Kodeksu Pracy określa, dopuszczalne potrącenia, które nie wymagają zgody osoby zatrudnionej.W każdym innym przypadku zgoda musi być, ponieważ inaczej pracodawca działa nielegalnie. Jeśli pracownik jest świadomy faktu, że naruszył swoje uprawnienia, to powinien udzielić zgody na potrącenie swojego wynagrodzenia w celu pokrycia dodatkowych kosztów. Tego typu decyzja powinna zostać przedstawiona na piśmie, które stanowi wyraźny dowód, że pracownik faktycznie wyraził zgodę. Jeśli tego typu działanie odbywa się na zasadzie ustnego potwierdzenia, to nawet jeśli pracownik uda się do sądu, to ten wyraźnie stwierdzi, że wcześniej potrącenia pracownikowi nie przeszkadzały i sprawa będzie zamknięta.

Pracodawca ma też swoje obowiązki

Oczywiście pracodawcy, również mają obowiązek wypłacać pełną kwotę wynagrodzenia na czas, a także dodatkowe odsetki, jeśli nastąpiła zwłoka w płatnościach lub terminie zapłaty. Brak wypłacenia pełnego uposażenia może być traktowany, jako niedopełnienie obowiązków wobec pracownika. Dzisiaj niezbędna jest już zgoda pracownika na piśmie, co do potrąceń z tytułu wynagrodzenia za pracę. Oczywiście nie należy robić to w formie blankietu, ponieważ taka forma nie zostanie w żaden sposób uznana.Przepisy działają zawsze w dwie strony, dlatego pracownika można obciążyć, za nadużycie uprawnień, podobnie jak pracodawcę, za niedotrzymanie terminu płatności wynagrodzenia. Prawo nikogo nie chroni, jest równe dla każdego obywatela, dlatego pracownik powinien mimo wszystko być świadomy, że prawo obowiązuje także załogi. Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku potrąceń, liczy się tylko i wyłącznie okres bieżący. Wszystkie zgody dotyczące potrąceń w innych miesiącach są z góry nieważne, nawet jeśli będzie tam widniał podpis pracownika.

Tylko aktualne zadłużenia

Pracodawca musi o tym pamiętać, że potrącenia dotyczą tylko i wyłącznie aktualnej wierzytelności. Pracownik musi być też poinformowany o kwocie długu, ponieważ bez tych informacji oświadczenie również może zostać unieważnione przez sąd. Wszystkie tematy związane z potrąceniami, dotyczą przepisów Kodeksu Pracy i tam jest uwzględnione dokładnie jaka wysokość potrąceń, może być zastosowana.Istnieją limity, których pracodawca również nie może przekroczyć, ponieważ wtedy jakakolwiek forma roszczeniowa, zostanie uznana przez sąd za nieważną. Warto więc znać przepisy i je przestrzegać, ponieważ w ten sposób pracodawca zarówno, jak i pracownik doskonale zna swoje prawa i obowiązki.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij