Jakie są etapy postępowania o upadłości konsumenckiej

Jakie są etapy postępowania o upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga od osoby fizycznej dopełnienia formalności, które są niezbędne do skorzystania z tego rozwiązania prawnego. Jeśli zamierzasz złożyć wniosek, sprawdź, jakie wymogi musisz spełnić, żeby otrzymać jego pozytywne rozpatrzenie.

Upadłość konsumencka – aktualne przepisy

Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej są zawarte w ustawie Prawo upadłościowe, która została znowelizowana w 2020 roku w celu uproszczenia postępowania. Obecna regulacja pozwala na ogłoszenie upadłości w oparciu o stwierdzenie niewypłacalności dłużnika. Sądy nie są już zobowiązane do rozpoczynania postępowania od badania przyczyny niewypłacalności. Po stwierdzeniu i ogłoszeniu niewypłacalności ustala się jej przyczyny i jeśli okaże się, że niewypłacalność powstała w wyniku złej woli dłużnika lub celowego trwonienia majątku, sąd może odmówić upadłemu można odmówić objęcia go planem oddłużania. Całkowity brak możliwości zwolnienia z długu występuje w przypadku niektórych zobowiązań, takich jak: alimenty, obowiązek naprawienia szkody powstałej w wyniku wykroczenia lub przestępstwa, czy naprawienie szkody za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci. Nowością w przepisach upadłościowych jest możliwość porozumienia z wierzycielami bez wcześniejszego ogłoszenia upadłości. Takie rozwiązanie umożliwia konsumentom wstrzymać postępowanie upadłościowe na okres do 6. miesięcy. Nowelizacja prawa upadłościowego uwzględnia także sytuacje, w których mimo podziału masy upadłościowej, dłużnikowi pozostają niespłacone długi. W tym przypadku sąd umorzy zobowiązania dłużnika, jeśli jego sytuacja finansowa nie będzie pozwalała na spłatę wierzycieli. Kolejne zmiany, które są ukłonem stronę dłużników, dotyczą czasu postępowania – ulegnie on skróceniu, ponieważ do każdej sprawy będzie wyznaczany jedynie syndyk, a nie tak jak wcześniej sędzia-komisarz.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy złożyć wniosek we właściwym sądzie, a następnie czekać na jego weryfikację. Jeśli dłużnik spełnia wymagane przesłanki i jego wniosek jest zasadny, sąd wydaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości i wyznacza Syndyka Masy Upadłości. Wówczas następuje właściwy etap postępowania upadłościowego, w którym m.in.:

  • ustala się składniki i wartość masy upadłości, tj. majątku i dochodów upadłego,
  • sporządza listę wierzytelności,
  • dokonuje się sprzedaży majątku upadłego oraz potrąca określoną kwotę z otrzymywanych świadczeń; podział tej kwoty następuje pomiędzy wierzycieli ujętych na liście wierzytelności.

W zależności od sytuacji majątkowej upadłego konsumenta postępowanie może zakończyć się poprzez wykonanie ostatecznego planu podziału masy upadłości lub przez zatwierdzenie listy wierzytelności.

Ostatnim etapem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wydanie postanowienia o planie spłaty wierzycieli, który co do zasady powinien zakończyć się w ciągu trzech lat. Sąd określa także wysokość umorzonych zobowiązań po wykonaniu planu spłaty.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij