Sprawa o rozwód - Jakie są jej etapy i ile trwa?

Sprawa o rozwód – jakie są jej etapy i ile trwa?

Rozwód najczęściej przebiega w trakcie trudnego okresu w życiu małżonków, dlatego każdy z nich chciałby jak najszybciej przejść przez wszystkie etapy procesu rozwodowego. Jeśli chcesz uniknąć przedłużającej się sprawy sądowej, sprawdź, co czeka Cię w trakcie postępowania w sprawie o rozwód.

Złożenie pozwu

Prawo do złożenia pozwu o rozwód przysługuje każdemu z małżonków. Ze względu na osobisty charakter sprawy, rozwód nie może zostać przeprowadzony na żądanie przedstawiciela ustawowego ani prokuratora. Właściwym sądem do wniesienia pozwu rozwodowego jest sąd okręgowy, któremu małżonkowie podlegali mieszkając wspólnie,

jeżeli choć jedno z nich nadal mieszka lub zwykle przebywa w tym okręgu. Jeśli pozew spełnia wymogi formalne, sąd przesyła go do pozwanego, a ten ma 2 tygodnie na odpowiedź. Jeśli pozwany odpowie na pozew, zostaje wyznaczony termin rozprawy. Stała opłata za wszczęcie postępowania rozwodowego wynosi 600 zł, może ona wzrosnąć, jeśli w ramach rozprawy małżonkowie zamierzają dochodzić alimentów na dzieci, ustalać władzę rodzicielską, czy dokonywać podziału majątku.

Rozprawa rozwodowa

Konieczne przesłanki, które muszą zostać spełnione, by sąd orzekł rozwód to wystąpienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia na płaszczyźnie uczuciowej, fizycznej i ekonomicznej.

W szczególnych sytuacjach sąd nie orzeka o rozwodzie:

  • jeśli na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,
  • byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  • z żądaniem orzeczenia rozwodu wystąpił małżonek winny rozpadu małżeństwa

Jeśli powód nie wnosi o rozwód z orzeczeniem o winie, to wyrok może zapaść nawet po pierwszej rozprawie. W toku procesu przeprowadzane jest postępowanie dowodowe. W trakcie przesłuchania strony mogą zgłaszać wszelkie dowody i poprosić sąd o przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków, dokumentów, biegłych. Należy pamiętać, że świadkami w sprawie nie mogą być małoletni, którzy nie ukończyli trzynastu lat, a w przypadku małoletnich będących dziećmi lub wnukami stron – jeżeli nie ukończyli siedemnastego roku życia. W trakcie procesu sąd może skierować sprawę do postępowania mediacyjnego, jeśli uważa, że istnieją szanse na utrzymanie małżeństwa lub na ugodowe rozwiązanie kwestii dotyczących, np. sprawowania władzy rodzicielskiej.

Wyrok w sprawie rozwodowej

Rozstrzygnięcie o rozwodzie zapada w formie wyroku. W trakcie postępowania rozwodowego sąd może rozstrzygnąć wiele kwestii z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. W trakcie trwania sprawy rozwodowej nie można na przykład prowadzić dodatkowej sprawy o alimenty między małżonkami. Sąd w ramach postępowania rozwodowego może dodatkowo orzec o:

  • alimentach na dzieci oraz alimentach na drugiego małżonka,
  • sprawowaniu władzy rodzicielskiej,
  • kontaktach z dzieckiem,
  • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
  • podziale majątku.

Czas trwania sprawy rozwodowej zależy głównie od tego, czy powód wnosi o rozwód z orzekaniem o winie. Sprawy bez orzekania o winie kończą się nawet po pierwszej rozprawie, natomiast orzeczenie trwałego rozpadu małżeństwa z orzeczeniem o winie może potrwać nawet kilka lat ze względu na konieczność przeprowadzania postępowania dowodowego.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij