Kiedy złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

Nadanie klauzuli wykonalności umożliwia wierzycielowi przekazanie sprawy, która dotyczy zadłużenia jednostkom, które zajmują się egzekucją długu. Może to być na przykład komornik.

Wierzyciel ma kilka możliwości, jeśli chodzi o odzyskanie swojej należności od dłużnika. Do najbardziej podstawowych należą: przedsądowe wezwanie do zapłaty oraz ostateczne wezwanie do zapłaty. Są to działania polubowne, które mają na celu uświadomienie dłużnikowi, iż brak podjęcia jakichkolwiek działań z jego strony, może prowadzić do złożenia sprawy w sądzie. Rozprawa wiąże się z dodatkowymi kosztami, który obciążony zostaje dłużnik. Oznacza to, że całkowita suma zadłużenia wzrośnie.

Nadanie klauzuli wykonalności w pigułce

Klauzulę wykonalności można uzyskać dopiero po rozprawie sądowej. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy wnieść sprawę wraz ze stosowną dokumentacją. Należy do niej podstawa prawna do roszczenia sobie egzekucji konkretnej sumy pieniędzy. Może to być faktura VAT. Istotne jest także przedstawienie, iż dłużnikowi przekazało się przedsądowe wezwanie do zapłaty. Na tej podstawie sąd rozpatruje sprawę i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, dłużnik otrzymuje sądowe wezwanie do zapłaty. Następnie wierzyciel może podjąć działania egzekucyjne we współpracy z komornikiem. W tym celu niezbędny jest właśnie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

Czym jest tytuł egzekucyjny?

Pozytywne rozpatrzenie sprawy przez sąd wiąże się z nadaniem sprawie tytułu egzekucyjnego. Oznacza to, że na mocy prawa dłużnik jest zobligowany do uregulowania należności w wyznaczonym przez sąd terminie. Od decyzji można się oczywiście odwołać, jednak w wielu przypadkach dłużnik nie ma ku temu podstawy prawnej.

Jednocześnie tytuł egzekucyjny pozwala na przekazanie sprawy do komornika, który dysponuje dość szerokim zakresem narzędzi, które mają na celu skuteczną egzekucję należności.

To, w jaki sposób przebiegać będzie odzyskiwanie należności od dłużnika, zależy w dużej mierze od jego dobrej woli, jak również zastosowania się do wyroku. Może on po prostu uregulować należność, co skutkuje także zakończeniem sprawy. Należy także pamiętać o wniesieniu opłat sądowych, w innym przypadku powstanie nowe zadłużenie.

Może jednak dojść do sytuacji, w której dłużnik w dalszym ciągu uchyla się od uregulowania swoich należności. W takim przypadku wierzyciel może podjąć kolejne kroki. A jednym z nich jest uzyskanie klauzuli wykonalności.

Dokładne porównanie czym jest tytuł egzekucyjny, a tytuł wykonawczy przeczytasz tutaj.

Kiedy można uzyskać klauzulę wykonalności?

Podstawowym krokiem do tego, by móc uzyskać klauzulę wykonalności, jest wyrok sądu, który na podstawie przedstawionej dokumentacji orzeka, iż dłużnik zobowiązany jest do uregulowania swoich zaległości. Tak naprawdę postępowanie egzekucyjne jest możliwe dopiero w momencie, gdy klauzula wykonalności zostanie nadana. Dlatego to tak kluczowy etap dla odzyskania pieniędzy.

Dokument, którym jest klauzula wykonalności najczęściej zostaje opatrzona pieczątką i podpisem sędziego. W przypadku sądów elektronicznych klauzula zostaje opatrzona podpisem elektronicznym i również nabiera mocny prawnej.

Wyjątek stanowi klauzula wykonalności którą nadaje się bez wyroku sędziego. Dotyczy to między innymi aktów notarialnych. Na mocy klauzuli wzywa się dłużnika do dobrowolnego poddania się egzekucji, której celem jest odzyskanie należności przez wierzyciela.

Klauzulę wykonalności najczęściej stosuje się w momencie, gdy zapadł już wyrok sądowy, a dłużnik w dalszym ciągu nie uregulował należności. Innymi słowy w obliczu braku dobrowolnej spłaty zadłużenia niezbędne staje się podjęcie kroków prawnych, które sprowadzają się do egzekucji finansowej. Proces ten przeprowadza komornik sądowy na mocy nadanej mu przez prawo. Może korzystać z wszelkich, dostępnych narzędzi, jakie są wskazane w przepisanych, jak zajęcie nieruchomości i ruchomości, jak również konta bankowego.

Co powinna zawierać klauzula wykonalności?

Przede wszystkim podpis sędziego z I instancji, w sądzie, w którym toczyła się sprawa o zadłużenie. Jeśli jednak wyrok zostały wydany dopiero przez sąd II instancji, to podpis sędziego II instancji również może znaleźć się na klauzuli wykonalności.

Kolejne, kluczowe informacje to dokładne dane dłużnika, czyli numer PESEL lub NIP, jeśli dłużnikiem jest firma.

We wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy zawrzeć takie informacje, które dotyczą akt sprawy, w tym ich dokładny numer, ponieważ we wniosku należy powołać się na wyrok sądu. We wniosku znajduje się także prośba o doręczenie wierzycielowi klauzuli wykonalności, jak również prośba o obciążenie dłużnika kosztami postępowania klauzulowego. Wierzyciel podczas składania wniosku zobligowany jest także do uiszczenia opłaty klauzulowej. Wydana klauzula wykonalności ma zastosowanie tylko do jednego organu, którym może być komornik. Jeśli wierzyciel chce prowadzić kilka działań egzekucyjnych równolegle, dla każdej instytucji, z którą zamierza rozpocząć współpracę, musi otrzymać oddzielną klauzulę wykonalności.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij