e-Doręczenia, czyli sprawna komunikacja pomiędzy obywatelami a urzędami

Informatyzacja życia publicznego nabiera w Polsce tempa! Dzięki nowym projektom, takim jak e-Doręczenia, już wkrótce wszystkie sprawy urzędowe załatwić będzie można w pełni zdalnie, szybko i sprawnie, bez konieczności osobistej wizyty w placówce. Co więcej, nie będzie już potrzebne zakładanie kilku kont w portalach administracyjnych, bo do załatwienia wszystkich spraw wystarczy jeden adres e-mail. Co to za projekt i w jaki sposób ułatwi Polakom życie? Sprawdźmy!

Główne założenia projektu e-Doręczenia

e-Doręczenia, czyli usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, to projekt, który ma na celu wyeliminować z życia administracyjnego pisma polecone. Na ten moment wyłącznie korespondencja polecona gwarantuje rejestrację daty doręczenia i spełnia obowiązek potwierdzenia odbioru pisma. Z tego względu ważne dokumenty urzędowe (np. pisma procesowe) są dostarczane obywatelom wyłącznie za pośrednictwem poczty, a interesanci są zmuszeni większość spraw załatwiać osobiście w urzędzie.

Głównym założeniem projektu e-Doręczenia jest przeniesienie reżimu tradycyjnych doręczeń przesyłek polecanych na kanwę elektroniczną – tak, aby każde urzędowe pismo mogło zostać wysłane i doręczone przez internet – przez obie strony, czyli obywateli i urzędy administracji publicznej.

Cel projektu e-Doręczenia

Celem projektu jest organizacja w Polsce usług publicznych w formie cyfrowej. e-Doręczenia są więc częścią szerszego założenia – e-Usług – które w najbliższej przyszłości staną się domyślną formą komunikacji obywateli (osób prywatnych i przedsiębiorców) z wszelkimi urzędami administracji publicznej.

Od dnia, w którym w specjalnej Bazie Adresów Elektronicznych (będącej rejestrem państwowym) zostanie uwzględniony indywidualny adres e-mail obywatela do doręczeń, będzie mógł on komunikować się z podmiotami sektora publicznego wyłącznie elektronicznie. W ten sposób:

 • e-Doręczenie stanie się równoważne z doręczeniem osobistym lub za pośrednictwem przesyłki poleconej z potwierdzeniem odbioru,
 • cała komunikacja na linii obywatel-administracja będzie szybka, wygodna, niezawodna i bezpieczna.

Obywatel będzie mógł nie tylko odebrać elektronicznie pismo od urzędu, ale także zainicjować dowolną sprawę administracyjną i przejść przez cały proces zdalnie, bez nawet jednej wizyty w urzędzie.

Regulacje prawne związane z projektem e-Doręczenia

Projekt e-Doręczenia jest obecnie w fazie realizacji. Prezydent RP podpisał już Ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), której poszczególne przepisy zaczną wchodzić w życie już w 2021 roku.

Ustawa ta wprowadza e-Doręczenia do polskiego porządku prawnego, co zapewni skuteczność i bezpieczeństwo zdalnej komunikacji.

Ponadto wprowadzenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego przewiduje także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L z 2014 Nr 257, s. 73).

Usługi e-Doręczeń będą zgodne z wymogami ww. Rozporządzenia eIDAS i unijnym Planem działań na rzecz administracji elektronicznej – Tallinn Declaration on eGovernment z 2017 r.).

e-Doręczenia a osoby wykluczone cyfrowo

Osoby, które z różnych powodów nie mają dostępu do internetu, bądź z niego nie korzystają, zostaną objęte tzw. publiczną usługą hybrydową. Oznacza to, że nadal będą otrzymywały standardowe przesyłki polecone w formie papierowej, lecz cała korespondencja zostanie scyfryzowana w podmiotach administracji publicznej.

Zatem osoby, które nie są jeszcze w pełni przygotowane na to, aby zacząć korzystać z korespondencji elektronicznej, nie muszą się obawiać nowego projektu!

Rzeczywistość po realizacji projektu e-Doręczenia

Realizacja całości projektu przewidziana jest na pierwszy kwartał 2023 roku, choć oczywiście poszczególne założenia projektu zaczną obowiązywać już wcześniej. Jak będzie wyglądała rzeczywistość elektronicznych doręczeń?

 • Usługa e-Doręczeń będzie świadczona przez zaufany podmiot, czyli dostawcę usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego – publicznego lub kwalifikowanego.
 • Dostawcy będą wystawiać dowody wysłania i doręczenia pisma.
 • Każdy obywatel i przedsiębiorca będzie mógł wybrać dostawcę usługi – Państwowego Dostawcę (realizującego usługę bezpłatnie) bądź Kwalifikowanego Dostawcę Usług Zaufania.
 • Usługa będzie funkcjonować w oparciu o Bazę Adresów Elektronicznych, co ułatwi znalezienie właściwego adresu ze względu na konkretną sprawę.
 • Do Bazy Adresów Elektronicznych każdy obywatel i przedsiębiorca wprowadzi wyłącznie jeden adres e-mail przeznaczony do elektronicznych doręczeń.
 • Obowiązek posiadania adresu e-mail do doręczeń elektronicznych będą miały wszystkie podmioty publiczne i wszyscy przedsiębiorcy.
 • e-Doręczenie będzie można wykorzystać w każdym procesie administracyjnym, sądowym i cywilnym.
 • Całość korespondencji wychodzącej od podmiotów publicznych będzie miała charakter elektroniczny lub ewentualnie hybrydowy.
 • Obywatel będzie mógł posługiwać się korespondencją elektroniczną niezależnie od miejsca swojego aktualnego pobytu.
 • Korespondencja elektroniczna będzie w pełni bezpieczna – to sposób na redukcję zagrożeń związanych z możliwością potencjalnej kradzieży, uszkodzenia przesyłki czy nieuprawnionej ingerencji osób trzecich w poufny dokument.

Obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych

Nie każdy obywatel będzie miał obowiązek rejestracji adresu do e-Doręczeń i korzystania z usługi. Podmiotami zobowiązanymi prawnie do założenia adresów elektronicznych są (wykonujący zawód):

 • radcy prawni,
 • adwokaci,
 • doradcy podatkowi,
 • doradcy restrukturyzacyjni,
 • notariusze,
 • rzecznicy patentowi,

oraz:

 • wykonujący czynności służbowe radcy Prokuratorii Generalnej RP,
 • podmioty niepubliczne wpisane do rejestru przedsiębiorców,
 • podmioty niepubliczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Każda grupa podmiotów zobowiązanych do korzystania z usługi e-Doręczeń objęta jest konkretnym terminem, od którego będzie musiała zacząć wywiązywać się z tego obowiązku. Na przykład już od 1 października 2021 r. będą to organy administracji rządowej, od 2025 r. podmioty publiczne niezwiązane z administracją publiczną, a od 2029 r. sądy i trybunały, prokuratura czy organy ścigania.

FAQ:

Co to są e-Doręczenia?

To usługa elektronicznego doręczania pism poleconych z potwierdzeniem odbioru. Ten sposób korespondencji obejmie obywateli (także przedsiębiorców) i urzędy administracji publicznej. Zamiast doręczać bądź odbierać pismo osobiście czy za pomocą przesyłki pocztowej poleconej, będzie można to zrobić przez internet – szybko i bezpiecznie. Każda osoba korzystająca z e-Doręczeń będzie miała tylko jeden dedykowany do e-Doręczeń adres e-mail.

Od kiedy obowiązują e-Doręczenia?

Projekt e-Doręczeń jest aktualnie w fazie realizacji. Pierwsze regulacje Ustawy o doręczeniach elektronicznych zaczną obowiązywać już w 2021 r., natomiast zakończenie prac projektowych przewiduje się na 2023 r.

Czy każdy ma obowiązek korzystać z e-Doręczeń?

Obowiązek korzystania z e-Doręczeń będą miały wszystkie instytucje administracji publicznej, przedstawiciele zawodów prawniczych oraz przedsiębiorcy – wszystkie podmioty ujęte w rejestrze przedsiębiorców oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Partnerem artykułu jest Administracja Pod Kontrolą, projekt sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij