Kontrole skarbowe są zmorą przedsiębiorców i nie bez powodu krąży wokół nich wiele najróżniejszych opowieści, gdzie część z nich to po prostu mity. Zgodnie z prawdą kontrola skarbowa może nałożyć karę, areszt czy nawet pozbawić przedsiębiorcy wolności, jednakże muszą być ku temu odpowiednie przesłanki.

Jeśli więc ktoś ma czyste sumienie i przestrzega tego, co nakazuje polskie prawo i przepisy, to może spać spokojnie. Kiedy więc należy obawiać się kontroli skarbowej?

Kiedy można spodziewać się kontroli skarbowej?

Kontroli skarbowej może zostać poddany każdy podatnik, a więc nie tylko przedsiębiorąca, ale także osoba fizyczna. Podstawą jest tutaj wysłanie pisemnego zawiadomienia o wszczęciu kontroli. Czasami jest to poprzedzone wezwaniem do złożenia wyjaśnień na skutek czego sprawa może zostać zamknięta.

Składanie wyjaśnień odbywa się w Urzędzie Skarbowym, a kontrola w siedzibie podatnika. Niezależnie od tego czy chodzi o składanie wyjaśnień czy kontrolę, urzędnicy mają prawo zażądać okazania dokumentów dotyczących kontrolowanych kwestii.

Co może zostać skontrolowane przez Urząd Skarbowy?

W czasie kontroli skarbowej kontrolowane są dokumenty rozliczeniowe, które dotyczą terminowości i poprawności w złożonych zeznaniach podatkowych. Sprawdza się także wysokość obliczanych podatków, czyli podatku dochodowego i podatku VAT.

Urzędnicy zapoznają się z dokumentami i mają prawo zażądać dodatkowych wyjaśnień od podatnika. Dodatkowo mogą kopiować dokumenty i zabezpieczać je oraz sięgać opinii biegłych w celu prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

Należy pamiętać o tym, że podczas kontroli podatkowej urzędnik ma prawo wchodzenia do lokali i innych kontrolowanych pomieszczeń, zażądać okazania majątku i zabezpieczenia zebranych dowodów, a także zażądać przedstawienia spisu z natury.

Z kolei podatnik ma obowiązek umożliwienia nieodpłatnego rejestrowania i utrwalania faktycznego stanu za pomocą nośników informacji. Ponadto jego obowiązkiem jest przedstawienie wszystkich dokumentów dotyczących spraw stanowiących przedmiot kontroli, jeśli zażąda tego urzędnik, jak również udzielenie wymaganych wyjaśnień.

Pytanie o majątek

Jeśli urzędnicy skarbowi przypuszczają, że przedsiębiorca nie ujawnił wszystkich obrotów czy przychodów, które mają wpływ na ustalenie wysokości podatku, to mogą zażądać złożenia oświadczenia o stanie majątkowym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Mają oni prawo także zażądać wydania próbek towarów, akt, ksiąg i dokumentów związanych z przedmiotem kontroli. Kontrolerzy mogą także przeglądać akta spraw sadowych, dokumentów objętych tajemnicą państwową, służbową czy zawodową, a ponadto sporządzić z nich odpisy i notatki.

Prawa do wymierzenia kary

Podczas kontroli skarbowej bada się możliwość ukrywania dochodów przez przedsiębiorcę. Jeśli zostaną wykryte znaczne różnice między tym co podatnik wydał, a tym co zarobił, urzędnicy maja prawo wydania postanowienia o wszczęciu postępowania.

Niezgłoszenie do opodatkowania wszystkich dochodów wiąże się z ukaraniem podatnika tak zwanym podatkiem od nieujawnionych źródeł przychodów. Kara ta może wynieść nawet 75% ukrytych dochodów. Jeśli przedsiębiorca ograniczy kontrolerowi swobodę działania, to również zostanie on ukarany karą grzywny.

Przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę fakt, że pracownicy kontroli skarbowej mają uprawnienia podobne do policji, a więc mają prawo zatrzymania i użycia broni palnej, jeśli podatnik uniemożliwia czy utrudnia przeprowadzenia koniecznych czynności kontrolnych. Kontrolerzy mogą także wezwać na pomoc policję, straż miejską czy Straż Graniczną, a także ABW.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ